Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Ο καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει: καρδιολογική εκτίμηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς, και εργαστηριακό έλεγχο (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια αίματος, νάτριο, κάλιο).

Προεγχειρητικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος αφορά, στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος του ασθενούς προτού χειρουργηθεί.

Holter πίεσης

Είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εκτίμησης της υπέρτασης. Η υπέρταση, δηλαδή η σταθερά αυξημένη αρτηριακή πίεση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Triplex καρδιάς

Το Triplex ή υπερηχογράφημα καρδιάς, αποτελεί μία μη επεμβατική και ανώδυνη μέθοδο η οποία, μέσω των ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας που χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει τη δομή της καρδιάς, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καθώς και για τα μεγάλα αγγεία που την περιβάλλουν.

Βεβαίωση Άθλησης

Χρειάζεστε υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση μαθητή στο νηπιαγωγείο, στην Α, Γ, Ε, δημοτικού, στην Α΄γυμνασίου και Α΄λυκείου.

Έλεγχος μετά από Covid-19

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη, εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντας τα μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό χαρτί.

Holter ρυθμού

Το Holter ρυθμού (ή Holter καρδιάς) αναφέρεται στη συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, για ένα 24ωρο, 48ωρο ή μέχρι και 7 ημέρες.

Έλεγχος βηματοδοτών

Ο έλεγχος βηματοδότη ή απινιδωτή γίνεται τακτικά σε κάθε ασθενή και είναι ανώδυνη λόγο τη χρήσης ειδικών συσκευών-προγραμματιστών με διάρκεια περίπου 30 λεπτά.

Συνταγογράφηση

Ο καρδιολόγος είναι πιστοποιημένος από τον (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικών, βιοχημικών, ορμονικών, απεικονιστικών). Ειδικά για τους χρονίως πάσχοντες ο καρδιολόγος μπορεί να συνταγογραφεί εξ αποστάσεως.

Κάρτα υγείας αθλητή

Η κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική για όσους έχουν δελτίο σε σωματείο. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο και ισχύει για ένα (1) έτος.

Κατ' οίκον επίσκεψη

Call Now Button